Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής ποσού 14.219,36 € από τον Επικεφαλής Εταίρο στον εταίρο CSDM PB4 του έργου με τίτλο “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print