Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής ποσού 40.122,88€ από τον Επικεφαλής Εταίρο στον εταίρο PB3- Δήμος Χατζηδήμοβο (Municipality of Hadjidimovo) του έργου με τίτλο “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print