Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print