Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
image_print