Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ , ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
image_print