Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά προκαταβολής-ΕΠ “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020” στο Δήμο BLAGOEVGRAD

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
image_print