Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ & Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
image_print