Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

”ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Α ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ” ΑΠΟ 1/5/2019 ΕΩΣ 31/08/2019

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print