1

Μετάφραση, σύνταξη και επιμέλεια του Ημερολογιακού προγράμματος του 46DISFF 2023 & σύνταξη λεκτικού αφισών για στάσεις λεωφορείου Δράμας στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 2023.