1

Μεταφράσεις, χρονισμούς και επιμέλεια υποτίτλων των ταινιών του διαγωνιστικού προγράμματος του 27Ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021.