Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
image_print