1

Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΥΗ 9527 εκτός έδρας στις 13 & 14-07-2023