1

Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΥΗ 9527 εκτός έδρας στις 29-05-2023