1

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ..ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑ (ΕΔΡΑ ΤΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.