Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο υπαλλήλου του Δήμου Δράμας