Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας της απ ευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print