1

Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας της απ ευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»