Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡ. 24076704-01 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
image_print