Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2021
image_print