Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021
image_print