Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΕΚΠΟΤΑ για κάλυψη δαπανών ” Βοήθεια στο σπίτι” για την περίοδο από 01/01/2020 εως 02/03/2020″

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
image_print