Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΕΚΠΟΤΑ για κάλυψη δαπανών ” Βοήθεια στο σπίτι” για την περίοδο από 01/01/2020 εως 02/03/2020″