Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΕΚΠΟΤΑ για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού κέντρων στήριξης ROMA και λοιπών ευπαθών ομάδων

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016
image_print