1

Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΕΚΠΟΤΑ για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού κέντρων στήριξης ROMA και λοιπών ευπαθών ομάδων