Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2024-2025(απόφαση με αρ.63/2023 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023
image_print