Μέτρα για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού.