Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 679/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (α΄ Τμήματος) -και- κατά της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Δράμα (Στοά Μπέκου), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print