Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση έφεσης -και- αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 1004/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) -και- κατά του Κωνσταντίνου Γουγουλέφα του Χρήστου, κατοίκου Κρύας Βρύσης Πέλλης, ενώπιον δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου -και- ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιστοίχως

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
image_print