Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α182/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Τμήματος Α΄ – 2ης Σύνθεσης)

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023
image_print