Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 138/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α΄ Τμήματος) -και- κατά του Γεωργίου Χαριοπολίτη, κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
image_print