Μη έγκριση κοπής δένδρου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο επί της γέφυρας Παπάδων (αρ.22/2024 απόφαση-γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής)