Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Δράμας.

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021
image_print