Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021
image_print