Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-20,ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-21,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡ. ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021
image_print