Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-20,ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-21,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡ. ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 6 Απρίλιος 2021
image_print