Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ( ΑΠΟ 01-1-18 ΕΩΣ 31-12-18,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018
image_print