Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ( ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 01-1-19 ΕΩΣ 31-12-19,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ),ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019
image_print