ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ( ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 01-1-19 ΕΩΣ 31-12-19,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ),ΙΟΥΛΙΟΥ 2019