Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ,ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 9-9&22-9-20 ΕΩΣ 30-6-21),ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
image_print