Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.&ΑΝΑΔΡ.ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020,ΣΕ ΑΡΓΙΑ Ν.4584 ΑΡΘ.8ΠΑΡ 4 & 5

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
image_print