ΜΙΣΘ.ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΑΠΟΣΠΑΣΗΑΠΟ 3-3-20 ΕΩΣ 2-3-21,ΚΑΙ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)