Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ. ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΡΘ.103,104 Ν.3584/2007)Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019
image_print