Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ. ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΡΘ.103,104 Ν.3584/2007)Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019)

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019
image_print