Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020,ΣΕ ΑΡΓΙΑ Ν.4584 ΑΡΘ.8ΠΑΡ 4 & 5

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print