Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020,ΣΕ ΔΙΑΘΕΣ.ΑΡΘ.103,104 Ν.3584/2007

Τετάρτη, 12 Φεβ 2020
image_print