Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ) ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΠΕΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023
image_print