ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020