ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.ΔΡΑΜΑΣ,ΙΟΥΛΙΟΥ,ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2020