Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ (ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
image_print