Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.& ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 20-09-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 25-11-22)

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
image_print